Categorieën
Financiën Landbouw Natuur en milieu Politiek

Anderhalf miljard euro voor boeren en natuur

Uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar staat het toegezegde geld op de provinciale bankrekeningen.

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur)

Het kabinet wil 1,5 miljard euro beschikbaar stellen voor verduurzaming van veehouderijen en natuurherstel in de regio. De provincies dienden daar vorig jaar plannen voor in.

Koplopermaatregelen

Die plannen zijn volgens demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) nu getoetst en zouden bewezen bijdragen aan toekomstbestendige landbouw en de doelen voor natuur, water en klimaat. Provincies kunnen wat de VVD-bewindsvrouw betreft nu samen met de betrokkenen beginnen met de uitvoering van de zogeheten koplopersmaatregelen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/eindelijk-geld-voor-provinciale-plannen-landelijk-gebied