Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Adri Duivesteijn schetst de karaktermoord op Khadija Arib

De aanpak van de kwestie-Arib deugt niet, volgens de bekende PvdA-er Adri Duivesteijn. Een klacht over een collega of ex-Kamervoorzitter dient bij de griffier van de Tweede Kamer te worden ingediend. Of bij de vertrouwenspersoon. In plaats daarvan stuurden twee ambtenaren anonieme brieven naar het Presidium.

Bij het Presidium komt alles op het bordje van de politiek. Duivesteijn schrijft dat dit orgaan ‘bepaald niet vrij van tegenstellingen en belangen binnen de gemeenschap van de Tweede Kamer’ is. Kamervoorzitter Bergkamp en het Presidium verzaakten Arib ook in te lichten over het bestaan van de brieven. In plaats daarvan werd de landsadvocaat ingelicht met als gevolg dat de zaak polarisatie teweegbracht.

Duivesteijn schrijft verder: ‘Eén ding is zeker: de anonieme briefschrijvers weten wat zij in gang hebben gezet. Dit zijn zeker niet die kwetsbare ambtenaren die onderaan de maatschappelijke ladder staan.’ De huidige Kamervoorzitter Bergkamp mist het vermogen de gang van zaken juist in te schatten. Zij is ‘incompetent gebleken om bestuurlijk verstandig te handelen’, aldus Duivesteijn.

Hij is van mening dat Khadija Arib een markante politica is en ze was een ‘prominent Kamervoorzitter van de Tweede Kamer.’ Ongetwijfeld zal Arib fouten hebben gemaakt, maar deze ‘straf had nooit mogen worden uitgedeeld’.  

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
https://www.adriduivesteijn.nl/een-karaktermoord-op-een-gerespecteerd-kamerlid-oftewel-hoe-dat-in-zijn-werk-gaat/