Categorieën
Fryslân Landbouw Politiek

Abel Kooistra voorgedragen als gedeputeerde in Friesland

Door de redactie van Veldpost

BoerBurgerBeweging (BBB) Fryslân draagt Abel Kooistra voor als nieuw lid van het college van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. Hij zal de positie overnemen van Femke Wiersma, die binnenkort wordt benoemd tot minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Kooistra, momenteel fractievoorzitter van BBB Fryslân, kreeg als lijsttrekker 54.267 stemmen. Hij is beleidsadviseur bij LTO Noord in Drenthe en heeft uitgebreide kennis van landbouw en stikstofdossiers. Kooistra woont in Wergea en zet zich al jaren in voor een vitaal en leefbaar Friesland.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/1045548-abel-kooistra-voorgedragen-als-gedeputeerde-in-friesland/