Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu

AANWEZIGE BLAUWBORST

Fotografe Gerda Bijker-Bos presenteert een duidelijk aanwezige blauwborst. Tijdens de broedtijd hanteert de zangvogel verschillende alarmroepen. Ook heeft de blauwborst een flinke groei doorgemaakt en daardoor geschrapt van de zogeheten Rode Lijst.
Meer info via: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/blauwborst?

WD