Categorieën
Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Zorg

Aanpak van zorgfraude binnen het sociaal domein

Gemeenten steeds vaker slachtoffer van zorgfraude

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Na de decentralisatie in 2015 dragen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden. Gemeenten moeten inwoners de zorg en ondersteuning (op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) geven die zij nodig hebben. En met nieuwe verantwoordelijkheden, ontstaan ook nieuwe problemen. Gemeenten (en daarmee ook hun inwoners) zijn steeds vaker het slachtoffer van zorgfraude.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/aanpak-van-zorgfraude-binnen-het-sociaal-domein