Categorieën
Columns Politiek Súdwest Verkeer

AANPAK AUTOLUWE PROEF SNEEK: HET GELIJK VAN WETHOUDER RIETMAN IS ZIJN ONGELIJK

In de persconferentie van woensdagochtend 19 juni 2024 aan de Sneker Marktstraat geeft PvdA-wethouder Michel Rietman toelichting op de gang van zaken rondom de autoluwe proef en waarom de Prins Hendrikkade voor vier maanden uit het project is gehaald.

BREKT.NL legt de wethouder een overzichtelijk voorstel voor hoe hij de verkeersproef beter had kunnen inrichten. Te beginnen met de instelling van 30km zones in bijvoorbeeld de Noorderhoek, vervolgens het optimaliseren van de bebording en het realiseren van goede parkeerplaatsen.

Daarna de afsluiting van de Hooiblokstraat en de Muntstraat, waarna stap voor stap maatregelen worden genomen aan de Singel. Dit zou kunnen uitmonden in bewegende verkeerspalen op de middagen van woensdag tot en met zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Tenslotte volgt de Prins Hendrikkade met het aanleggen van een fietsbaan door het inkorten van de bestaande groenstrook. Tegelijk worden boombakken en/of drempels geplaatst om verkeer af te remmen.

De toekomstige groene en bijna autovrije Prins Hendrikkade, zoals het college van Súdwest dat voorstelt.

Wethouder Rietman wijst het geopperde voorstel af. Deze en andere onderdelen zijn bij de voorbereiding wel aan de orde geweest, geeft hij in grote lijnen aan.

Het eerste voordeel van de voorgestelde aanpak is dat deze logisch en stapsgewijs van de buitenkant naar de kern gaat. Het tweede voordeel is dat Rietman op deze wijze meer burgers en ondernemers mee had gekregen.

De autoluwe proef begint op dinsdag 2 januari 2024 onder toeziend oog van wethouder Rietman door met de eindfase te beginnen. Volstrekt onlogisch en dus een valse start.

De door hem grotendeels zelf gecreëerde weerstand heeft ertoe geleid dat hij de geest niet meer terug in de fles krijgt. Het gelijk van Rietman is zijn ongelijk. En burgers en ondernemers zitten met de gebakken peren.

Wiebe Dooper