Categorieën
Fryslân Nederland Politiek

Aandeel vrouwelijke gedeputeerden in twaalf jaar niet zo laag

(tekst: Maria Bouwman op BinnenlandsBestuur.nl)

Nog geen kwart van de gedeputeerden is vrouw. ‘Objectieve’ selectiecriteria bevoordelen mannelijke bestuurders, blijkt uit onderzoek. Het leidde tot consternatie in de Provinciale Staten en op sociale media. Het trotse, kersverse provinciebestuur van Flevoland deelde een foto. Een rij mannen, wit en veelal grijsharig, allen strak in het pak. ‘Dit is het land waar geen vrouwen wonen’, reageerde een Amsterdams gemeenteraadslid op Twitter. Ook Zeeland benoemde een volledig mannelijk college.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/aandeel-vrouwelijke-provinciebestuurders-twaalf-jaar-niet-zo-laag-nog-geen