Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek Súdwest

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust gepresenteerd

De wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied zijn een stap verder richting uitvoering. Het Aanbiedingsdocument daarvoor is vastgesteld door de samenwerkende overheden. Donderdag 23 juni is dit document aangeboden aan een vertegenwoordiging van de mienskip.

Voor de mienskip – burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers die actief zijn in de regio – geeft het Aanbiedingsdocument inzicht in de opgaven, aanpak en kansen en voordelen voor het IJsselmeerkustgebied.

De bestuurders van de samenwerkende overheden, Friso Douwstra, Bé de Winter, Frans Veltman en Henk de Boer, zitten op dezelfde lijn: “In het aanbiedingsdocument komen alle initiatieven en partijen samen. Fantastisch dat dit document is vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de inrichting van het gebied rondom het Friese IJsselmeer.”

Diverse projecten op het gebied van onder andere natuurontwikkeling, (recreatieve) infrastructuur, cultureel erfgoed en het stimuleren van de economie zorgen de komende decennia voor een impuls in het gebied. Hierbij worden koppelingen gelegd met de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld dijkversterkingen en de Veenweide aanpak.