Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

55 miljoen subsidie voor stikstofmaatregelen melkveehouders Noord-Nederland

(tekst: Veldpost)

Melkveehouders uit de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen kunnen naar verwachting vanaf voorjaar 2023 subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verlagen. Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen.

De drie provincies kunnen hiervoor een bedrag tegemoet zien van 55,2 miljoen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft eerder dit jaar aan de provincies gevraagd versnellingsvoorstellen voor stikstofreductie in te dienen. Na een eerste toetsing komt het voorstel voor ‘Laaghangend fruit’ nu voor financiering in aanmerking.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/602997-55-miljoen-subsidie-voor-stikstofmaatregelen-melkveehouders-noord-nederland/