Categorieën
Niet gecategoriseerd Súdwest Wonen

5,2 miljoen euro extra voor woningbouw in Súdwest

Er wordt 5,2 miljoen extra geïnvesteerd voor woningbouw in Súdwest. Er is een toezegging van het Rijk voor 2,6 miljoen en daar is als eis aan verbonden dat de gemeente het bedrag verdubbeld. Daarmee is er 5,2 miljoen beschikbaar voor betaalbare woningen.

Eind maart diende de gemeente, na aansporing van minister Hugo de Jonge, de subsidieaanvraag in. Voorwaarde voor deze Woningbouwimpuls is dat een bouwproject een minimale grootte van 500 woningen moet hebben.

Onder de Woonregio Súdwest-Fryslân, waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend, vallen de woningbouwprojecten in de deelgebieden Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland en Bolsward-Oost. Voor elk van deze deelgebieden lopen al projecten.