Categorieën
Foto's Fryslân Geschiedenis Godsdienst

NICOLAASKERK HIJUM

Allround fotografe Floriske Gerritsma presenteert de Nicolaaskerk van Hijum. Dit is ‘een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal nabij de monding van de Boarn. Vanaf de 11de eeuw is de terp in de vroegste bedijking – de huidige Lege Hearewei en Hijumerweg – opgenomen, waardoor de terp geheel binnendijks kwam te liggen.’ (https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/hijum)

WD