Categorieën
Foto's

GEWELF OLDEHOVE

Fotografe Floriske Gerritsma bezocht de Oldehove, de stoere trotse toren van Leeuwarden, en legde bijgaand beeld vast. In de loop der jaren heeft ongetwijfeld meer dan een handvol niet oplettende toeristen, dagjesmensen en andere bezoekers in dit gewelf het hoofd gestoten. Voorgaande opmerking is natuurlijk een aanname, maar dat snapt u wel.

De volgende mededelingen zijn feitelijke tellingen. In 2017 trok de Oldehove 28.200 bezoekers en in 2018, Leeuwarden was in dit jaar Culturele Hoofdstad, een recordaantal van maar liefst 65.000
bezoekers. In 2019 werd een aantal geteld van 37.000. Ook netjes.

WD

bron: https://www.oldehove.eu/de-oldehove-woord-en-beeld