Categorieën
Ingezonden Sociaal

AOW is geen melkkoe


In de Leeuwarder Courant van 8 juli ’24 pleit een jurist/theatermaker voor het afschaffen van de AOW. Die is niet nodig. Je krijgt volgens de schrijver AOW, door gewoon in Nederland te wonen tussen 15 en 65 jaar. Bovendien hebben gepensioneerden inkomsten uit het door hen gespaarde
pensioen.

Het is waar dat je AOW opbouwt door tussen je 15e en 65e in Nederland te wonen. Inmiddels is de AOW-leeftijd 67 jaar. De extra 2 jaar leidt niet tot meer AOW. De veronderstelling dat je niets doet om de AOW te verdienen als je geen betaalde baan hebt gehad van je 15e tot je 65e is niet
waar. Mensen werken betaald of onbetaald in het gezin. Het is in mijn ogen elitaire onzin, om mensen die in het gezin werken, als niets doeners weg te zetten. Hun bijdrage aan het welzijn van Nederland is zeker niet minder dat die van juristen of theatermakers.

De AOW-is als melkkoe gebruikt door politici. De AOW-leeftijd is veel te veel verhoogd in vergelijking tot de ons omringende landen. Door het AOW en pensioenakkoord afgedwongen door vakbonden is dat gecorrigeerd. Verdere verbetering blijft noodzakelijk. De AOW-leeftijd
moet verlaagd worden als de levensverwachting afneemt zoals nu het geval is. Echter door verkeerde berekeningen wordt toch de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd in 2027.

Ook is het noodzakelijk dat mensen met zware beroepen, eerder met pensioen kunnen. Mensen die praktisch werk doen beginnen eerder met werken dan de zogenaamde hoogopgeleiden.

De hoogte van de AOW-uitkeringen is achtergebleven bij welvaartsontwikkeling. Het CBS berekenende kortgeleden nog dat gepensioneerden in koopkracht achteruit zijn gegaan terwijl de lonen vooruit zijn gegaan. Van de nieuwe regeringspartijen vinden BBB en VVD niet dat de AOW verhoogd moet worden met de stijging van het minimumloon. Volgens BBB prominent Mona Keijzer, hebben gepensioneerden het niet nodig hebben. Kennelijk ontgaat het Mona
Keijzer dat er veel mensen zijn met alleen AOW. Dat aantal zal stijgen door de stijging van het aantal Zelfstandige Zonder Personeel. Deze categorie kan beter Zelfstandige zonder pensioen genoemd worden. Bovendien als gepensioneerden veel inkomen hebben, betalen zij, net als anderen Nederlanders, belasting. Kortom er is geen steekhoudend argument om AOW’ers slechter te behandelen door de wettelijke koppeling met het minimumloon door te snijden.

AOW is onze staatspensionering. In Nederland bouwen werknemers daarnaast pensioen op via hun werkgever. In veel buitenlanden is er alleen staatspensionering. De werknemers in Nederland betalen premie voor het aanvullende pensioen. Met elkaar is dat een goed systeem. Voor handarbeiders bestaat het inkomen na pensionering uit ongeveer de helft AOW en de helft eigen gespaard pensioen. Morrelen aan de AOW is ondermijning van bestaanszekerheid van werknemers en gepensioneerden. Stop daarmee.

Anne van Dijk, Drachten,
Voorzitter coördinatiegroep FNV-senioren Fryslân.