Aggie van der Meer, Fries schrijvend wereldburger in Bolsward (3)

Deze bijdrage is het derde artikel in een serie van vier over wereldburger en schrijfster Aggie van der Meer (1927-2023), die dit jaar op 95-jarige leeftijd overleed. Deze reeks betreft een herhaling. Sinds Bolsward stedelijke allures vertoont, al ver voor het jaar 1300, hebben velen geschreven over historische onderwerpen van stad en omgeving of over … Meer lezen over Aggie van der Meer, Fries schrijvend wereldburger in Bolsward (3)