Categorieën
Nederland Onderzoek

Weer meer traditionele criminaliteit – Zeeuwen, Drentenaren en Friezen waren het minst vaak slachtoffer

(tekst: CBS op Liwwadders.nl)

Het aantal mensen dat in 2023 zei slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals geweld, diefstal en inbraak, en vernielingen, is na een jarenlange daling voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Ook voelden meer mensen zich onveilig dan twee jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2023. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête waarin de thema’s slachtofferschap van criminaliteit en veiligheidsbeleving centraal staan. In 2023 hebben ruim 180 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder aan dit onderzoek deelgenomen.

1 op de 5 slachtoffer van traditionele criminaliteit

In 2023 gaf 20 procent van de mensen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit. In 2021 was dit 17 procent, het laagste niveau in tien jaar. Het aantal mensen dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2019, het jaar vóór de coronacrisis.

Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie was hoger dan in 2021. De toename vond vooral plaats in 2022, en in mindere mate in 2023. Tussen 2012 en 2021 was het aantal geregistreerde misdrijven nog met ruim 50 procent gedaald. In 2023 werden weer bijna net zoveel misdrijven geregistreerd als vóór de coronacrisis.

Meeste misdrijven in Amsterdam, minste in Tubbergen

In 2023 registreerde de Amsterdamse politie 61 duizend gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling. Dat zijn er 67 per duizend Amsterdammers. In de gemeente Tubbergen (Overijssel) was dit aantal het laagst in verhouding tot het aantal inwoners, namelijk 5 per duizend inwoners. Voor Nederland ligt het gemiddelde op 29 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Inwoners Hoeksche Waard voelen zich het veiligst

In de 55 gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners voelt gemiddeld 19 procent van de inwoners zich weleens onveilig in de buurt. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde (15 procent). In Hoeksche Waard, Súdwest-Fryslân en Meijerijstad voelt minder dan 10 procent van de inwoners zich weleens onveilig. In Heerlen, Rotterdam, Roosendaal, Vlaardingen en Schiedam geeft meer dan 25 procent van de inwoners aan zich weleens onveilig te voelen in de eigen buurt.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/weer-meer-traditionele-criminaliteit-zeeuwen-drentenaren-en-friezen-waren-het-minst-vaak-slachtoffer/