Categorieën
Sociaal

Eindbod Jeugdzorg Nederland voor cao is onvoldoende

(tekst: Sander Wageman FNV 2 oktober 2023)

De vakbonden vinden het eindbod onverantwoord. Medewerkers leveren wegens jarenlange structurele uitholling al te lang in op inkomsten, werkdruk en veiligheid.

Er zit veel licht tussen de eis van de bonden en het eindbod van de werkgevers. De pijn zit hem voornamelijk in de compensatie van de inflatie over 2023. Medewerkers hebben in de huidige cao alleen op 1 januari dit jaar 3% loonsverhoging gekregen. Vanwege de gestegen prijzen betekent dit een enorm koopkrachtverlies. Dat moet volgens de bonden gecompenseerd worden met extra loon in de komende cao. Maar daar willen de werkgevers niet aan meewerken.

Loonsverhoging

In 2024 willen de bonden een loonsverhoging van minimaal 10% voor alle medewerkers (dat is inclusief inflatiecorrectie voor 2023). De werkgever wil echter niet verder gaan dan 6,7%. Over 2025 zijn de werkgevers bereid 3,5% meer te betalen en vanaf april 2025 een automatische prijscompensatie (APC) in te voeren met een plafond van 2% en een einddatum. De bonden willen er 5% bij en kunnen akkoord gaan met de APC met prijsplafond, mits er dan wel een goed werkdrukakkoord ligt.

Koopkracht inleveren

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘Door nu ten koste van de medewerkers de hand op de knip te houden is een kapitale fout, omdat je daarmee de laatste jeugdzorgmedewerkers die de sector trouw zijn gebleven, naar de uitgang jaagt. Terwijl de jeugdzorg juist dankzij deze mensen de laatste jaren overeind is gebleven. Als dank moeten zij inleveren. Dan loop je dus het risico dat mensen liever iets anders gaan doen.’

Minimumloon en behoudschalen

Eens zijn de partijen het wel over het afschaffen van de laagste schalen en een minimumuurloon, dat kan naar 15 euro. De reiskosten voor woonwerk-verkeer kunnen naar 23 cent per kilometer. Bij de vakbonden is er bereidheid te praten over een verhoging van 2% in de laatste treden voor iedereen die aan het einde van de loonschaal zit. Dit is bedoeld om een extra uitloop te geven en zo ervaren krachten te behouden. Van der Aar; ‘Het is belangrijk meer uitloop te bieden om ervaren krachten te behouden, maar daar staat wel tegenover dat er voor iedereen ook voor nu voldoende in het vat moet zitten. En dat bereikt dit eindbod niet’

Terug naar leden

De drie vakbonden gaan nu met het eindbod terug naar hun leden en zij bepalen of ze akkoord gaan met dit loon-eindbod. Als dat het geval is, moet er nog worden onderhandeld over werkdruk, vitaliteit en veiligheid. Zo niet, dan beraden de bonden zich op acties. Onder de cao Jeugdzorg vallen ruim 30.000 jeugdzorgprofessionals.

Ook kunt u raadplegen: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2023/10/eindbod-jeugdzorg-nederland-voor-cao-is-onvoldoend