Categorieën
Columns Landbouw Politiek

Dirk Bruins: ‘Landbouwakkoord verdient een kans’

(tekst: column van Dirk Bruins op NieuweOogst.nl)

Of de landbouw in Nederland gaat veranderen is niet eens een vraag. Het is een gegeven dat de landbouw gaat veranderen. Maar dat is ook niet nieuw. De landbouw is altijd aan veranderingen onderhevig geweest en dat zal naar de toekomst ook zo blijven.

Verandering is niet alleen aan de landbouw voorbehouden. Kijkend naar ons kikkerlandje zie ik dat we inmiddels bijna 18 miljoen inwoners hebben. In 1900 waren dat er nog 5 miljoen. Bijna een verviervoudiging. Alles verandert, soms met kleine stapjes, samen met reuzesprongen.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/10/landbouwakkoord-verdient-een-kans