Categorieën
Landbouw Natuur en milieu

CBS: Uitstoot landbouw in 2021 lager dan 1995, laatste jaren wel stagnatie

(tekst: Veldpost)

De meeste emissies veroorzaakt door de landbouw waren in 2021 lager dan in 1995. De uitstoot daalden in deze periode ondanks een groei van de landbouwproductie met 20 procent. De afname van broeikasgas- en stikstofemissies stagneert de laatste jaren wel. De melkveehouderij stoot het grootste deel uit van de broeikasgassen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/666955-cbs-uitstoot-landbouw-in-2021-lager-dan-1995-maar-laatste-jaren-wel-stagnatie/