Categorieën
Columns Politiek

BBB BRENGT POLITIEK TOT LEVEN, EN DAN …

De enorme winst van BBB met de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 15 maart heeft met tal van zaken te maken. De belangrijkste factor is dat politiek weer tot leven is gekomen. Er is ook een kleine groei van het opkomstpercentage vastgesteld van 2,64%. Met de recente Statenverkiezingen lag dat op 58,80%. In 2019 stond 56,16% op de teller.

Fryslân scoorde op 15 maart van alle provincies het hoogst: 65,5%. Vervolgens Drenthe 65,2%, Overijssel 64,4%, Gelderland 62,8%, Groningen 62,5% en Zeeland 62,4%. De twee Randstedelijke provincies, Noord-Holland en Zuid-Holland, respectievelijk 56,2% en 54,3%.

Momenteel wordt overal in Nederland spannend uitgekeken naar de samenstelling van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. En wat brengen de debuterende bestuurders van met name BBB er van terecht? Het stikstofdossier is binnen afzienbare tijd een minder kwetsbaar vraagstuk, omdat 2030 als streefjaar zal worden losgelaten.

Een belangwekkend proces is hoe de identiteit van BBB gestalte krijgt. Staat de partij naast boeren ook daadwerkelijk voor burgers? Of is er sprake van een toekomstige geschiedenis als BoerenBoerinnenBeweging?

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Statenverkiezingen_2023

https://allecijfers.nl/analyses/opkomst-verkiezingen/